۰

ریسندگی الیاف کوتاه چگونه انجام می‌شود؟

بازدید 1115

ریسندگی عملیاتی است که در طی آن الیاف(Fiber ) به نخ ( Yarn ) تبدیل می شود. اگر الیاف موردنظر فیلامنت باشند، باید تعدادی از این الیاف را در کنار هم قرار داد تا نخ تولید شود. ولی برای تولید نخ از الیاف منقطع، لازم است ابتدا این الیاف را از هم باز کرد، باهم و با محور نخ موازی کرد. و سپس با تاب دادن استحکام لازم را در ساختار نخ به وجود آورد. چون طول الیاف در نوع ماشین ها و تنظیمات اهمیت زیادی دارد. عملیات ریسندگی الیاف منقطع را به سه گروه تقسیم می کنند. ریسندگی الیاف کوتاه (پنبه ای)، ریسندگی الیاف بلند (پشمی) و ریسندگی الیاف خیلی بلند (کتانی). لازم به ذکر است که در این قسمت به اختصار درباره ریسندگی الیاف کوتاه (پنبه ای) مطالبی را بیان می کنیم. ساختمان نخ های ریسیده شده از کنار هم قرار دادن الیاف و تابیدن آنها به یکدیگر به وجود می آید. نخ های ریسیده شده را می توان از الیاف طبیعی و یا از الیاف مصنوعی که به صورت الیاف منقطع درآمده اند. تولید کرد.

چقدر در مورد الیاف حیوانی و الیاف پشمی میدانید؟ پیشنهاد میکنم مقاله الیاف حیوانی؛ الیاف پشمی و ابریشمی چه خصوصیاتی دارند؟” را حتما بخوانید.

حلاجی

اولین عملیاتی که بر روی الیاف برای تولید نخ انجام می شود؛ عملیات « باز کردن الیاف » است. عملیات بازکردن به منظور شل کردن توده الیاف فشرده شده و جداسازی الیاف از یکدیگر انجام می شود تا بتوان الیاف را به خوبی تمیز کرد. عملیات بازکردن و تمیزکردن توده الیاف را حلاجی می گویند. الیاف را به کمک غلت کهای تغذیه به طرف دستگاه زننده می برند. سطح زننده ها از سوزن ها و خارهایی پوشیده شده است. سوزن های زننده درحال دوران، الیاف را از هم باز میک ند. زننده ها انواع مختلفی دارند که زننده کرشنر و زننده پل های دو نمونه از آن محسوب می شود.

هدف نهایی باز کردن الیاف، تبدیل توده های بزرگ الیاف به توده های کوچک می باشد، تا حجم الیاف زیاد شود در عملیات حلاجی، ناخالصی ها و ضایعات نیز از الیاف جدا می شوند. ناخالصی موجود در الیاف پنبه، خار و خاشاک و تکه های گیاه و بقایای حشرات می باشد. درنهایت این الیاف باید به سمت عملیات بعدی برده شود. این کار به دو روش انجام می شود.

روش بالش: الیاف باز شده و تمیز شده به صورت یک لایه ضخیم درآمده، سپس لایه الیاف به صورت رول پیچیده شده و بالش یا متکا نامیده می شود. سپس بالش تهیه شده برای تغذیه به ماشین های کارد به بخش کاردینگ منتقل می شود.

روش شوت فید: در این روش الیاف باز شده و تمیزشده از انتهای خط حلاجی و از راه کانال هایی که تا پشت ماشین های کارد کشیده شده اند برده می شود این کار از طریق جریان هوا (دمیدن و مکش) انجام می شود.

کاردینگ

در مرحله بعدی ریسندگی الیاف کوتاه، عملیات کاردینگ، توده الیاف کاملاً از هم بازشده و تمیز شده و به صورت فتیله درمی آیند. این عملیات در ماشین کارد ( Card Machine) انجام می گیرد. در ماشین کارد الیاف تقریباً به صورت تک تک از هم باز می شود و در نتیجه الیاف با یکدیگر مستقیم و موازی می شوند، علاوه بر آن ناخالصی ها و الیاف کوتاه را نیز به خوبی جدا می کند. عمل جداسازی الیاف از یکدیگر، با عبور توده الیاف از بین سیلندرهایی که به وسیله دندانه های اره ای و سوزن های خمیده پوشیده شده است، انجام می شود.

محصول نهایی کاردینگ، یک رشته ضخیم و به هم پیوسته از الیاف است که با نیروی ضعیفی در کنار هم قرار گرفته اند. این رشته ضخیم الیاف «فتیله » نامیده می شود، و به صورت حلقه هایی درداخل بشکه های بزرگ که «بانکه » نام دارد، جمع آوری می شود برای انجام عملیات بعدی به بخش کشش منتقل می شوند.

کشش

مرحله شانه در ریسندگی الیاف کوتاه

هدف اولیه کشش مخلوط کردن چند فتیله کاردینگ به منظور کاهش نایکنواختی است با مخلوط کردن فتیله ها، سعی می شود تا با ترکیب نقاط نازک (ظریف) یک فتیله با نقطه کلفت (ضخیم) یا معمولی، فتیله مجاور از نایکنواختی فتیله حاصل کاسته شود. در مرحله کشش دوباره یک فتیله تولید می شود؛ ولی فتیله حاصل شده بسیار یکنواخت تر از فتیله های تغذیه شده اولیه می باشد. برای تولید مرغوب تر می توان دوباره فتیله ها را از ماشین کشش عبور داد تا یکنواختی و مخلوط شدن الیاف افزایش یابد.

شانه

درصورتی که بخواهیم نخ پنبه ای بسیار ظریفی تولید کنیم. باید الیاف کوتاه پنبه را از فتیله ها جدا کرد. این کار به کمک ماشین شانه (Comber) انجام می شود. چون ورودی ماشین شانه، بالش شانه است دستگاه دیگری تعدادی فتیله را در کنار هم (عرض ۵۰ سانتی متر) قرار می دهد تا مناسب تغذیه به ماشین شانه شود.

ماشین شانه الیاف کوتاه و نامناسب را از الیاف تغذیه شده جدا می کند و به فتیله جدیدی تبدیل می کند که به فتیله شانه معروف است. لازم به ذکر است ماشین شانه را در خط تولید ریسندگی نخ های معمولی به کار نمی برند.

فلایر

فتیله را به ماشین فلایر تغذیه می کنند تا نیمچه نخ تولید شود. نیمچه نخ، رشته ای نازک تر از فتیله می باشد این ماشین نیز سیستم کشش دارد و به کمک آن مجموعه الیاف موجود در فتیله را روی هم سر می دهد و با لاغرتر کردن فتیله نیمچه نخ را تولید می کند. برای اینکه ساختار نیمچه نخ از هم نپاشد مقدار کمی تاب به نیمچه نخ داده می شود. نیمچه نخ ها روی یک لوله مقوایی یا پلاستیکی و به صورت بسیار منظم پیچیده می شود.

ریسندگی الیاف کوتاه به روش اوپن اند

مرحله نهایی ریسندگی الیاف کوتاه، رینگ

رینگ، مرحله نهایی در عملیات تولید نخ بوده و در این مرحله نخ ریسیده و تولید می شود. در ماشین رینگ، غلتک های کشش، اندازه نیمچه نخ را کاهش می دهند تا اندازه رشته الیاف به اندازه نخ برسد. به دلیل کاهش قطر رشته الیاف و همچنین کم بودن تعداد الیاف در سطح مقطع نخ و برای استحکام رشته الیاف در نخ و تشکیل ساختمان نخ، به نخ تاب داده می شود. عمل تاب دادن در این ماشین به وسیله مجموعه رینگ و شیطانک انجام می گیرد و سپس نخ تولید شده روی یک ماسوره پیچیده می شود.

ریسندگی به روش اوپن اند ( Open End Spinning)

ریسندگی اوپن اند یکی از روش های تولید نخ ریسیده شده می باشد. و به ریسندگی با روتور نیز معروف است، زیرا در این روش نخ در داخل یک محفظه، کاسه ای شکل دوار به نام روتور تشکیل می شود. در این سیستم نخ مستقیماً از فتیله تولید می شود و به جای ماشین فلایر و ماشین رینگ به کار برده می شود این ماشین به روش کشش فتیله را لاغر نمی کند بلکه الیاف را بر روی غلتک باز کننده پخش می کند و سپس با جدا کردن ضایعات و از طریق کانال انتقال الیاف به سمت روتور درحال چرخیدن، می فرستد به خاطر چرخش روتور است که نخ، تاب لازم را به دست می آورد. هم زمان با اعمال تاب، انتهای نخ به طور پیوسته از مقابل روتور به سمت بیرون کشیده می شود و بر روی یک بسته نخ پیچیده می شود.

در این مقاله سعی شد در مورد ریسندگی الیاف کوتاه و مراحل آن توضیحاتی را خدمت شما بیان کنیم. خواندیم که اولین مرحله آن حلاجی و سپس کاردینگ است که توده الیاف را تمیز میکنند و به صورت فیتیله در می آورند. در مرحله کشش هم جند تا فیتیله را با هم مخلوط میکنند تا از نا یکنواختی فیتیله ها کاسته شود. با ماشین شانه هم برای تولید نخ پنبه ای ظریف می آمدیم و از فیتیله ها الیاف کوتاه پنبه را جدا می کردیم. با ماشین فلایر هم نیمچه نخ هایی تولید میکردیم که رشته هایی نازک تر از فیتیله بودند و در آخر هم نخ ها در مرحله ی رینگ تولید میشد و میریسیدیم. امیدوارم از این مقاله خوشتان آمده باشد.

بانک روسری ایران با کادری با تجربه و متخصص و با استفاده از ابزار و ماشین های چاپ و فناوری سطح بالا اولین مرکز چاپ روسری است. برای سفارش چاپ روسری می‌توانید با مطالعه مقاله چاپ روسریاز مراحل ما برای طراحی آگاه شوید و با شماره های درون سایت تماس حاصل فرمایید.

 

برای امتیاز به این پست کلیک کنید
[کل: ۲ میانگین: ۳]

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع سایت مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاپ آپ خرید روسری