ظاهری مرتب با طلق روسری

احتمالا شما هم تابه‌حال دخترانی را دیده‌اید که روسری مرتبی دارند و جلوی روسری به صورت صاف بر روی سر آنها قرار گرفته است. این موضوع جدا از مدل‌های مختلفی است که برای بستن شال ادامه مطلب