درباره سایت بانک روسری ایران

به نام خالق زیبایی ها

زندگی شاد، پر از رنگ و زیبایی، آرزوی بشر در طول تاریخ بوده و هست. ما به عنوان بانک روسری بیش از یک دهه است که در تلاشیم تا سهمی هرچند کوچک در تحقق این آرزو داشته باشیم و با دمیدن روح زندگی بر بستر بی‌جان پارچه، جلوه‌ای از زندگی پرنشاط و پویا را به نمایش درآوریم.

موسسه موژان نگار به عنوان مرجع اطلاعات، دانش و تکنولوژی؛ فرآیند تامین، طراحی و تولید پوشش سر و خدمات وابسته آن، فعالیت خود را برای تجمیع و هم‌افزایی نیروی بالقوه ارکان این صنعت آغاز نموده و چشم انداز خود را تحت حمایت تک تک تولیدکنندگان و توزیع کنندگان صنعت نساجی و پوشاک، فراهم ساختن بستر توسعه روزافزون اشتغال و اقتصاد در این صنعت قرارداده است.

مجموعه موژان نگار با تکیه بر تخصص، دانش و خلاقیت تیم طراحی خود توانسته اعتماد تعداد کثیری از فعالان تولید و بازار روسری در ایران و منطقه را برای طراحی‌های جذاب و پرمخاطب جلب نماید.

حضور مستمر و به هنگام در بازارهای جهانی فناوری صنعت نساجی و آشنایی کامل با آخرین دستاوردهای نرم افزاری و سخت افزاری این صنعت، منجر به تامین، ارتقا و تولید تجهیزات چاپ پیشرفته در واحد تولید بانک روسری شده و نتیجه آن خوشنامی در ایفای تعهدات، برخورداری از امکانات و سازو کارهای لازم جهت اجرای صحیح فرآیند تولید، با رعایت کامل استانداردها در کنار تکیه و تاکید بر اصل مشتری مداری و رعایت حقوق ذینفعان و ذیربطان می‌باشد.

 حمایت از تولیدات داخلی و حفظ و حراست از کیفیت محصولات و منابع مالی مشتریان؛ انگیزه و اشتیاق وافر و تلاش بانک روسری را دو چندان کرده است.

در کنار تمام توانمندی‌های بانک روسری، تلاش برای رقابت در عرصه منطقه و بین الملل، بدون ارتقاء سطح دانش و همگام شدن با پیشرفت های جهانی و بدون وجود پایگاهی برای تعامل و هم افزایی بخش های مختلف این صنعت رو به رشد امری محال می‌دانیم و بستری را در بانک روسری ایجاد کرده‌ایم که زیرساخت‌های توسعه در کلاس جهانی با همکاری ارکان صنعت پوشش سر فراهم آوریم.

درباره سایت بانک روسری ایران

به نام خالق زیبایی ها

زندگی شاد، پر از رنگ و زیبایی، آرزوی بشر در طول تاریخ بوده و هست. ما به عنوان بانک روسری بیش از یک دهه است که در تلاشیم تا سهمی هرچند کوچک در تحقق این آرزو داشته باشیم و با دمیدن روح زندگی بر بستر بی‌جان پارچه، جلوه‌ای از زندگی پرنشاط و پویا را به نمایش درآوریم.

موژان نگار به عنوان مرجع اطلاعات، دانش و تکنولوژی؛ فرآیند تامین، طراحی و تولید پوشش سر و خدمات وابسته آن، فعالیت خود را برای تجمیع و هم‌افزایی نیروی بالقوه ارکان این صنعت آغاز نموده و چشم انداز خود را تحت حمایت تک تک تولیدکنندگان و توزیع کنندگان صنعت نساجی و پوشاک، فراهم ساختن بستر توسعه روزافزون اشتغال و اقتصاد در این صنعت قرارداده است.

مجموعه موژان نگار با تکیه بر تخصص، دانش و خلاقیت تیم طراحی خود توانسته اعتماد تعداد کثیری از فعالان تولید و بازار روسری در ایران و منطقه را برای طراحی‌های جذاب و پرمخاطب جلب نماید.

حضور مستمر و به هنگام در بازارهای جهانی فناوری صنعت نساجی و آشنایی کامل با آخرین دستاوردهای نرم افزاری و سخت افزاری این صنعت، منجر به تامین، ارتقا و تولید تجهیزات چاپ پیشرفته در واحد تولید بانک روسری شده و نتیجه آن خوشنامی در ایفای تعهدات، برخورداری از امکانات و سازو کارهای لازم جهت اجرای صحیح فرآیند تولید، با رعایت کامل استانداردها در کنار تکیه و تاکید بر اصل مشتری مداری و رعایت حقوق ذینفعان و ذیربطان می‌باشد.

 حمایت از تولیدات داخلی و حفظ و حراست از کیفیت محصولات و منابع مالی مشتریان؛ انگیزه و اشتیاق وافر و تلاش بانک روسری را دو چندان کرده است.

در کنار تمام توانمندی‌های بانک روسری، تلاش برای رقابت در عرصه منطقه و بین الملل، بدون ارتقاء سطح دانش و همگام شدن با پیشرفت های جهانی و بدون وجود پایگاهی برای تعامل و هم افزایی بخش های مختلف این صنعت رو به رشد امری محال می‌دانیم و بستری را در بانک روسری ایجاد کرده‌ایم که زیرساخت‌های توسعه در کلاس جهانی با همکاری ارکان صنعت پوشش سر فراهم آوریم.

درباره سایت بانک روسری ایران

به نام خالق زیبایی ها

زندگی شاد، پر از رنگ و زیبایی، آرزوی بشر در طول تاریخ بوده و هست. ما به عنوان بانک روسری بیش از یک دهه است که در تلاشیم تا سهمی هرچند کوچک در تحقق این آرزو داشته باشیم و با دمیدن روح زندگی بر بستر بی‌جان پارچه، جلوه‌ای از زندگی پرنشاط و پویا را به نمایش درآوریم.

موژان نگار به عنوان مرجع اطلاعات، دانش و تکنولوژی؛ فرآیند تامین، طراحی و تولید پوشش سر و خدمات وابسته آن، فعالیت خود را برای تجمیع و هم‌افزایی نیروی بالقوه ارکان این صنعت آغاز نموده و چشم انداز خود را تحت حمایت تک تک تولیدکنندگان و توزیع کنندگان صنعت نساجی و پوشاک، فراهم ساختن بستر توسعه روزافزون اشتغال و اقتصاد در این صنعت قرارداده است.

مجموعه موژان نگار با تکیه بر تخصص، دانش و خلاقیت تیم طراحی خود توانسته اعتماد تعداد کثیری از فعالان تولید و بازار روسری در ایران و منطقه را برای طراحی‌های جذاب و پرمخاطب جلب نماید.

حضور مستمر و به هنگام در بازارهای جهانی فناوری صنعت نساجی و آشنایی کامل با آخرین دستاوردهای نرم افزاری و سخت افزاری این صنعت، منجر به تامین، ارتقا و تولید تجهیزات چاپ پیشرفته در واحد تولید بانک روسری شده و نتیجه آن خوشنامی در ایفای تعهدات، برخورداری از امکانات و سازو کارهای لازم جهت اجرای صحیح فرآیند تولید، با رعایت کامل استانداردها در کنار تکیه و تاکید بر اصل مشتری مداری و رعایت حقوق ذینفعان و ذیربطان می‌باشد.

 حمایت از تولیدات داخلی و حفظ و حراست از کیفیت محصولات و منابع مالی مشتریان؛ انگیزه و اشتیاق وافر و تلاش بانک روسری را دو چندان کرده است.

در کنار تمام توانمندی‌های بانک روسری، تلاش برای رقابت در عرصه منطقه و بین الملل، بدون ارتقاء سطح دانش و همگام شدن با پیشرفت های جهانی و بدون وجود پایگاهی برای تعامل و هم افزایی بخش های مختلف این صنعت رو به رشد امری محال می‌دانیم و بستری را در بانک روسری ایجاد کرده‌ایم که زیرساخت‌های توسعه در کلاس جهانی با همکاری ارکان صنعت پوشش سر فراهم آوریم.